درباره شکوه آنلاین

قبل از پیدایش شرکت شکوه ایران، دکتر محسن شکوه، موسس این شرکت همواره به دنبال یافتن روشی آسان و در عین حال موثر برای فراگیری زبان برای زبان آموزان کشور عزیزمان ایران بود. سرانجام نهال اولیه این اندیشه در سال 1329 به بار نشست و شرکت شکوه ایران به یکی از اولین مراکز آموزش و توسعه زبان انگلیسی کشور بدل شد. از این روست که ایشان را پدر زبان انگلیسی کشور می نامند. موسسه زبان شکوه که در حال حاضر با آموزش دادن زبان انگلیسی به سومین نسل از فرزندان این مرز و بوم یکی از با قدمت ترین موسسات زبان کشور عزیزمان ایران است، همواره اولین موسسه آموزشی در ایران بوده که توانسته استانداردهای بین المللی آموزش و در نتیجه آزمون زبان انگلیسی را در ایران عرضه نماید.

در آستانه 70 سالگی فعالیت موسسه و به همت مدیران ارشد شکوه امتیاز شعبه الکترونیکی موسسه به گروه توسعه تجارت کارآد با مدیریت دکتربهزاد پژومندراد واگذار گردید تا ضمن پوشش مناطق فاقد نمایندگی رسمی در کشور ،فعالیتهای لازم برای تولید محتوی و حضور موثر در فضای مجازی را ایجاد نماید